H05V2-K DM

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
– jádro izolované směsí PVC TI3
– vnější plášť izolován směsí PVC TI3
Jmenovité napětí: 300/500 V
Teplota: -5°C do +90°C
krátkodobě – do +105°C
Použití:
Pro rozváděče, elektrické přístroje a zařízení
pracující se zvýšenou teplotou.
Stáhnout specifikace (PDF)
Construction:
– fine stranded bare or tinned copper wire
– PVC-insulated core TI3
– outer sheath is insulated with PVC TI3
Nominal voltage:  300/500 V
Temperature:  -5 ° C to + 90 ° C
short-term – up to + 105 ° C
Application:
For switchboards, electrical appliances and the devices operating at higher temperature. 
 

 

H03Z1Z1H2-F

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
– jádro izolované bezhalogenní směsí PVC TI6
– vnější plášť izolován bezhalogenní směsí PVCTM7
Jmenovité napětí: 300/300 V
Zkušební napětí: 2000 V
Teplota: -5°C do +70°C
Použití:
V suchých prostorech k připojení pohyblivých
přístrojů při malém mechanickém zatížení, také v
osvětlovacích tělesech, u rozhlasových a televizních
přijímačů,u teplotních spotřebičů jen podmíněně.
Stáhnout specifikace (PDF)
Construction:
– fine stranded bare or tinned copper wire
– core insulated with halogen-free PVC mixture TI6
– external sheath is insulated with halogen-free PVCTM7
Nominal voltage:  300/300 V
Test voltage:  2000 V
Temperature:  -5 ° C to + 70 ° C
Application:
In dry rooms to connect portable electrical appliances under low mechanical stress. It is also used in lighting units, radio and television receivers; limited usability for heating devices.
 

 

H03VV-F, H05VV-F

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
– jádro izolované PVC TI2
– vnější plášť izolován PVC TM2
Jmenovité napětí: H03VV-F: 300/300 V
H05VV-F: 300/500 V
Zkušební napětí: 2000 V
Teplota: statické použití: -30°C do +70°C
flexibilní použití: +5°C do +70°C
Použití:
Použití v suchých, vlhkých i mokrých
prostředích. Pro pohyblivé přístroje, osvětlovací
tělesa, rozhlasové a televizní přijímače.
Stáhnout specifikace (PDF)
Construction:
– fine stranded bare or tinned copper wire
– insulated PVC core TI2
– insulated outer sheath PVC TM2
Nominal voltage:  H03VV-F: 300/300 V
H05VV-F: 300/500 V
Test voltage:  2000 V
Temperature: Static use: -30 ° C to + 70 ° C
Flexible use: + 5 ° C to + 70 ° C
Application:
For usage in dry, damp and wet environments. For portable appliances, lighting units, radio and TV receivers
 

 

H03V2V2H2-F

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
– jádro izolované PVC TI3
– vnější plášť izolován PVC TM3
Jmenovité napětí: 300/300 V
Zkušební napětí: 2000 V
Teplota: -5°C do +90°C
krátkodobě – do +105°C
Použití:
V suchých prostorech k připojení pohyblivých
přístrojů při malém mechanickém zatížení, také v osvětlovacích tělesech, u rozhlasových a televizních přijímačů, u teplotních spotřebičů jen podmíněně.
Stáhnout specifikace (PDF)
Construction:
– fine stranded bare or tinned copper wire
– insulated PVC core TI3
– insulated outer sheath PVC TM3
Nominal voltage:  300/300 V
Test voltage:  2000 V
Temperature:  -5 ° C to + 90 ° C
short-term – up to + 105 ° C
Application:
In dry rooms to connect portable electrical appliances under low mechanical stress. It is also used in lighting units, radio and television receivers; limited usability for heating devices.
 

 

H03V2V2-F

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
– jádro izolované PVC TI3
– vnější plášť izolován PVC TM3
Jmenovité napětí: 300/300 V
Zkušební napětí: 2000 V
Teplota: od -5°C do +90°C
krátkodobě – do +105°C
Použití:
V suchých prostorech k připojení lehkých, pohyblivých přístrojů při malém mechanickém zatížení, také v osvětlovacích tělesech, u rozhlasových a televizních přijímačů.
Stáhnout specifikace (PDF)
Construction:
–fine stranded bare or tinned copper wire
– insulated PVC core TI3
– insulated outer sheath PVC TM3
Nominal voltage:  300/300 V
Test voltage:  2000 V
Temperature:  from -5 ° C to + 90 ° C
short-term – up to + 105 ° C
Application: In dry rooms to connect portable electrical appliances under low mechanical stress. It is also used in lighting units, radio and television receivers.
 

 

 

 

 

Kulaté provedení vodiče H03VV-F

Konstrukce:
– lesklý, lankový měděný vodič holý nebo pocínovaný
– izolovaný směsí PVC
– vnější plášť z PVC v plochém nebo kulatém provedení
Jmenovité napětí: 300/300 V
Teplota: -5°C do +70°C
Použití:
suchých prostorách k připojení lehkých,
pohyblivých přístrojů při malém mechanickém zatížení,
také v osvětlovacích tělesech, u rozhlasových a televizních příjmačů, ne však pro topná zařízení.
Barvy žil: modrá, hnědá, zelenožlutá
Construction:
– glossy, stranded copper wire plain or tinned PVC
-insulated – outer PVC jacket in flat or round design
Nominal voltage: 300/300 V
Temperature: -5 ° C to + 70 ° C
Application: 
In dry rooms for lightweight, mobile devices with low mechanical loads, also in lighting fixtures, for radio and television receivers, but not for heating devices.
Colors of veins: blue, brown, green-yellow
 

Kulaté provedení vodiče H03VV-F bez zž žíly

Konstrukce:
– lesklý, lankový měděný vodič holý nebo pocínovaný
– izolovaný směsí PVC
– spletený dohromady
– vnější plášť z PVC v plochém nebo kulatém provedení

Jmenovité napětí: 300/300 V
Teplota: -5°C do +70°C

Použití:
V suchých prostorách k pripojení lehkých, pohyblivých přístrojů při malém mechanickém zatížení, také v osvětlovacích tělesech, u rozhlasových a televizních příjmačů, ne však pro topná zařízení.

Barvy žil: šedá, hnědá, černá

Stáhnout specifikace (PDF)

Round version of H03VV-F conductor without a vein

Construction:
Core: fine stranded bare or tinned copper wire

PVC
insulated – knotted together
PVC outer shell in flat or round design

Nominal voltage: 300/300 V
Temperature: -5 ° C to + 70 ° C
Application:
For usage in dry, damp and wet environments. For portable appliances, lighting

 

 

 

Ploché provedení vodiče H03VVH2-F

Konstrukce:
– lesklý, lankový měděný vodič holý nebo pocínovaný
– izolovaný směsí PVC
– spletený dohromady
– vnější plášť z PVC v plochék nebo kulatém provedení

Jmenovité napětí: 300/300 V
Teplota: -5°C do +70°C

Použití:
V suchých prostorách k připojení lehkých, pohyblivých přístrojů při malém mechanickém zatížení, také v osvětlovacích tělesech, u rozhlasových a televizních příjmačů, ne však pro topná zařízení.

Stáhnout specifikace (PDF)

 

 

 

 

 

Flexibilní kabely H05VV-F

Konstrukce:
– lesklý, lankový měděný vodič holý nebo pocínovaný
– izolovaný směsí PVC
– spletený dohromady
– vnější žilový plášť z PVC
– dvoupólový kabel dodatečně se společným žilovým obalem

Jmenovité napětí: 300/500 V
Teplota: -5°C do +70°C

Použití:
V suchých a vlkých vnitřních prostorech a volně při středním mechanickém zatížení.
Např. u domácích spotřebičů (myčky, lednice, …), u teplotních spotřebičů jen podmíněně.

 

Flexibilní kabely H05VV-F bez zž žíly

Konstrukce:
– lesklý, lankový měděný vodič holý nebo pocínovaný
– izolovaný směsí PVC
– spletený dohromady
– vnější žilový plášť z PVC
– dvoupólový kabel dodatečně se společným žilovým obalem

Jmenovité napětí: 300/500 V
Teplota: -5°C do +70°C

Použití:
V suchých a vlkých vnitřních prostorech a volně při středním mechanickém zatížení.
Např. u domácích spotřebičů (myčky, lednice, …), u teplotních spotřebičů jen podmíněně.

Stáhnout specifikace (PDF)

 

 

 

 

Úložný elektro-instalační kabel AT-N05VV-U (dříve YM)

Konstrukce:
– jedno nebo vícedrátové měděné jádro
– izolované směsí PVC
– žíly spletené dohromady
– vnější žilový plášť z PVC
Jmenovité napětí:
300/500 V
Teplota: -5°C do +70°C
Použití:
V suchých a vlkých vnitřních prostorech, stejně tak volně, v omítce a pod ní; nepoužitelné k volnému položení v zemi.
Barva plášťě: světle šedá (RAL 7035)Stáhnout specifikace (PDF)
Construction:
– solid bare or tinned copper wire
– insulated with PVC compound
– insulated – cores braided together
– PVC outer casing
Nominal voltage: 300/500 V
Temperature: -5 ° C to + 70 ° C
Application:
In dry and humid rooms, in or under plaster
Coat color : light gray (RAL 7035)